פיטוסים ודומיהם, שצמיחתם נעצרת, עליהם נושרים ומראם אומלל, אפשר לחדש בכמה אופנים:
להעביר למיכל גדול יותר, אם השורשים מילאו את המיכל הנוכחי עד אפס מקום, או לקטום את אמיר הצמח, ולעודד בכך צמיחה מעיניים תחתונות יותר (אמיר הצמח עצמו יכול לשמש יחור לצמח חדש). במקרים קשים אפשר לחלק את הגבעול הראשי של הצמח לקטעים קצרים, כך שבכל קטע יהיו 1-2 עיניים. את הקטעים יש לשים בתערובת קרקע טובה, ולקבל מספר רב של צמחים חדשים, צעירים ורעננים.