משאבת דשן מהווה כיום חלק אינטגרלי ממערכת ההשקיה בגינה ומאפשרת דישון אוטומטי וקבוע לפי מועדים וכמויות מתוכננים מראש, זאת באמצעות החדרת הדשן אל מי ההשקיה בטפטפוף. השימוש במשאבת הדשן מאפשר להגיע לגינה ירוקה ופורחת תוך חסכון במים. מומלץ להיכנס לפקע ולקבל מצוות מחלקת ההשקיה הסבר והדרכה בדבר סוגי משאבות הדשן הקיימות בשוק, התקנתן ותפעולן השוטף.