המשביר לחקלאי משווקת מגוון כלי חפירה איכותיים לשימושים שונים בחקלאות כגון חפירת בורות ‏ותעלות, שתילה, עיבוד אדמה, הרמה והשלכה של תוצרת חקלאית. בין המוצרים ניתן למצוא אתי ‏חפירה, אתי שפיכה, אתי תעלות, את נירוסטה לפינוי רפתות, מגרפה מתכווננת, מגרפת דשא, ‏מגרפת עלים, מגרפת פלדה, מגרפה פלסטית ועוד.‏