01 יש להרכיב את מצמד העשושית למייצב באמצעות 2 ברגים