06 לפירוק יש ללחוץ על בסיס הצבתות ולמשוך את הצינור